Toespraak Jomanda tijdens onthulling standbeeld Sylvia Millecam
(ongeveer de inhoud)

Een mensenleven bestaat uit goede en minder goede momenten.
Momenten van blijdschap, geluk, momenten van onbegrip en angst.
Alle momenten zijn waardevol, want uit deze momenten onstaat een moment dat je heel bewust een keuze wilt, kunt en gaat maken.
11 september 2001 was zo'n moment, van een aantal mensen, die heel bewust met volle overtuiging een wereld ramp veroorzaakten in New York.
Fout of goed? Het zijn gebeurtenissen die tot doel hebben de mensen aan te zetten tot nadenken.
De wereld heeft er echter niets mee gedaan . Positief of negatief?

Vandaag precies 4 jaar later is er een moment gekomen die ook mensen aanzet tot nadenken, want hieraan vooraf hebben zich ook momenten afgespreeld van bewuste keuzes van 1 persoon.
Een persoon die het recht had, want dat heeft ieder mens, met een eigen vrije wil, een keuze te maken.
Wie is wie om dit te veroordelen? Sylvia Millecam, een vrouw, die humor bracht in Nederland, een luisterend oor had voor iedereen, een vrouw zonder vijanden, tot een moment dat zij ziek werd en in situaties terecht kwam waardoor zij heel bewust haar keuzes bepaalde wie haar vrienden waren.
Zij wist wat zij wilde en liet zich door niemand beinvloeden!!!
Er zijn mensen geweest, die haar probeerde te beinvloeden, maar Sylvia liet dat niet toe. Zij volgde haar gevoel en dat paste bij haar zieleleven.
Zij was een gevoelsmens. Mensen die haar niet wilden begrijpen, wilde ze niet meer spreken.
Ze wilde mensen om haar heen, die naar haar wilde luisteren.
Ze vroeg aandacht door middel van haar gevoel te uiten.
Er bleven weinig vrienden over. Jammer, ze had zoveel te vertellen.
Samen lachen en samen huilen waren een onderdeel van "Onze" vriendschap.
Vanuit de andere wereld is ze dankbaar en kijkt toe. En ik weet zeker, dat ze na de onthulling zal zeggen "Ook dat nog", maar wie weet is deze 11 september 2005 een dag van verzoening met een lach en een traan, zonder knoop in je zakdoek.
Zij wilde net zoals velen de brug slaan tussen regulier en alternatief.
Ze was een voorbeeld voor velen en dwingt hiermee respect af.
Zij verdient geen onrecht maar met recht een standbeeld.
Het laat Syl weer tot leven komen: DE WAARHEID IS HET LEVEN, want er is geen dood er is geen moordenaar, er is geen schuld maar er is alleen maar liefde.

Bron: Jomanda.nl